Onze school

Welkom en... dank voor het vertrouwen

We vinden het fijn dat we samen aan de weg van jouw kind mogen timmeren… een boeiende tocht. Welkom om hierover in dialoog te gaan.
Onze deur staat steeds open.

Directeur, Jan De Wit

OLVO VUURTOREN, een school met een visie

stimulerend
Stimulerend klimaat
Kinderen worden uitgedaagd om tot leren te komen. Hierbij staat de leefwereld centraal. Als school zoeken we naar een gezonde mix van verantwoordelijkheid, discipline en plezier.
aanbodzorg
Breed aanbod, brede zorg

Maximale ontplooiingskansen bieden we aan door  samenhang te zoeken binnen alle leergebieden. Hierbij hebben we voortdurend aandacht  voor de socio-emotionele ontwikkeling van elk kind.

gemeenschap
School als gemeenschap
We willen  school maken door samen te werken in een sfeer van respect, betrokkenheid en waardering. Open communicatie is daartoe een sleutel.
Dialoogschool
Als dialoogschool stellen we voorop dat ieder uniek is, en mag zijn en worden wie hij is. Dit alles vanuit een respect – en waarde(n)volle grondhouding.

OLVO Vuurtoren, een school met veel troeven

Welkom peuter

Info voor ouders die hun kind voor het eerst naar school brengen.

Taalinitiatieven

Onze initiatieven om taal te bevorderen of verbeteren

MOS

Aandacht voor milieuzorg op school (MOS)

Participatie

Samenwerking met oudercomité & leerlingenraad

Zorg

Elk kind is uniek, elk kind is verschillend

Moderne school

Een school die inspeelt op wat bij kinderen leeft

Bewegen

We hebben aandacht voor de beweging van elk kind

Multimedia

Aandacht voor nieuwe technologieën in de klas.