Zorg

In onze school staat het welzijn van uw kind voorop.

Om deze taak te volbrengen, beschikken we over onze zorgcoördinator en zorgleerkrachten voor zowel het kleuter als het lager. Op regelmatig overleg, in het bijzijn van directie, klasleerkracht en zorgcoördinator wordt een individuele aanpak uitgestippeld voor elk kind. We kijken hierin verder dan enkel het schoolse leren. Zo zetten we volop in op de sociale en motorische ontwikkeling, en streven we naar een omgeving waar leerlingen hun talenten kunnen ontwikkelen.

Op onze school willen we dat iedereen zich goed voelt en zich ten volle kan ontplooien. We dragen zorg voor het welbevinden van het kind, wat de basis vormt van een succesvol leerproces.

Omdat elk kind op een ander tempo leert, hechten we ook veel belang aan binnenklasdifferentiatie. Naast extra ondersteuning voor wie het nodig heeft, voorzien wij ook  verrijkend materiaal voor snellerenden.

Voor anderstalige nieuwkomers organiseren wij een taalbad. Op vaste momenten wordt de leerling uit de klas genomen en begeleid op het vlak van taal.

De school wil de zorg bieden die elk kind verdient. We streven naar  een open communicatie met alle betrokken partijen. We werken nauw samen met de leerlingen, ouders, leerkrachten en andere externen zoals ondersteuners, logopedisten, kinesisten,… om een maximale ondersteuning te bieden aan uw zoon/dochter.

Iedereen is welkom op onze school!