Taalinitiatieven

Kwartiermakers

Wij hebben gekozen om met onze volledige lagere school deel te nemen aan de actie van de kwartiermakers. We zijn er met ons team namelijk sterk overtuigd dat veel lezen een positief effect heeft op de taalontwikkeling van kinderen. Dit wel zeggen dat alle leerlingen dagelijks een kwartier lezen in klas.

We stimuleren om ook thuis je kind 15 minuutjes per dag te laten lezen. Op die manier groeit hun leesvaardigheid, ‘begrijpen’ ze ook andere vakken beter en kunnen ze hun talenten verder ontwikkelen.

Taalbad

Als school zetten we hard in op de Nederlandse taal. Dit is de instructietaal voor ons leerproces.

Kinderen uit het lager onderwijs lezen elke dag 15 minuten zelfstandig in klas. Dit stimuleert het leesplezier en sterkt hen in het hanteren van deze taal.

Kleuters worden uitgedaagd binnen elk belangstellingsthema met specifieke woordenschat. Hier is ook een duidelijke gradatie per klas.

‘ Anderstalige Nieuwkomers ‘ worden ook ondergedompeld in het Nederlands. We zoeken eerst uit wat het specifieke kind nodig heeft om te functioneren binnen ons onderwijs en onze maatschappij. Ouders worden frequent geïnformeerd via filmmateriaal van hun eigen kind.