Participatie

Oudercomité

Ons oudercomité is een toffe,gemotiveerde groep van ouders die graag de handen in elkaar slaat om activiteiten uit te bouwen. Vaak zijn ze het klankbord van alle ouders en zoeken we samen naar constructieve oplossingen.

Dit alles in het belang van alle kinderen op onze school.

Leerlingenraad

De leerlingenraad is een groep leerlingen uit de derde graad die maandelijks vergaderen.
Hier worden nieuwe ideeën besproken en wordt er gezocht naar oplossingen bij eventuele problemen.