Multimedia

In de klas

Onze school zet hard in op het gebruik van de nieuwste digitale tools. Elke klas in het lager onderwijs is uitgerust met een digitaal bord, de bordboeken zijn voor handen,….

Kinderen krijgen vanaf het vierde leerjaar specifieke typlessen om het gebruik van onze Chromebooks efficient in te zetten. Klassen maken gebruik van Ipads en Chromebooks. We zien dit medium als middel om verder stimulerende kansen te bieden binnen het leerproces.