Milieuzorg op school

Wat is MOS?

MOS betekent ‘Milieuzorg op school’, het is een initiatief van de Vlaamse overheid, de vijf Vlaamse provincies en de Vlaamse Gemeenschapscommissie. We engageren ons als school om er een milieuvriendelijke en duurzame leer- en leefomgeving te maken, samen met de leerlingen en het ganse schoolteam.

MOS werkt rond vijf verschillende thema’s:

  • Natuur op school
  • Afvalpreventie
  • Water
  • Verkeer
  • Energie

Deze thema’s worden zowel in de klas als op schoolniveau op een speelse manier aangebracht.

In de klas

In de klas wordt aan de hand van projecten, op een speelse manier, aandacht gevestigd op het milieu. Enkele voorbeelden:

  • Dikke Truiendag
  • Inzamelactie gebruikte batterijen
  • Missieminder

In school

Op schoolniveau proberen we zoveel mogelijk inspanningen te doen om ons aankopen milieuvriendelijk te houden. Zo denken we aan milieuvriendelijke lijm, verf en houten potloden met certificaat. Ook het kopiëren van papier wordt tot een minimum beperkt en natuurlijk wordt er volop gesorteerd.

Wat doet de school nog?

Naast deze initiatieven hecht de school een groot belang aan duurzaamheid en hernieuwbare energie. Zo wordt een aanzienlijk deel van onze energie opgewekt door zonnepanelen. Ook wordt de verlichting aangepast naar LED-verlichting, wat niet enkel een enorme kostenbesparing betekent, maar ook een mooie bijdrage tot rationeel energiegebruik. Dit komt ons niet alleen vandaag ten goede, doch is ook een investering in de kwaliteit van de leefwereld van onze kinderen.