Moderne School

Als school maken we deel uit van de maatschappij. Deze is snel evoluerend. We slaan deze richting op een positief kritische wijze in en maken bewuste keuzes. We wensen een voorbeeldfunctie te zijn voor onze opgroeiende kinderen alsook binnen onze samenleving .

Bijgevolg gaan we raadzaam om met onze natuurlijke grondstoffen, promoten we de interventies rond mobiliteit, kopen we duurzame materialen aan (didactisch, ergonomisch,…).

Informatie met ouders en externen delen we langs diverse digitale kanalen.

Leerlingen onderwijzen we in sfeervolle lokalen via diverse hedendaagse mogelijkheden. Onze handleidingen stemmen we langzaam maar zeker af op het leerplan ZILL.

Kortom, mee met de tijd voor onze opgroeiende kinderen.