Samenwerking

Onze school werkt samen met een aantal partners. Hieronder vind je een aantal van die samenwerkingsverbanden.

VTI Petrus en Paulus Oostende

Samenwerken loont….. OLVO Vuurtoren en VTI Oostende slaan de handen in elkaar i.v.m. STEM.

Zesdeklassers van de school ‘OLVO Vuurtoren’ gaan dit schooljaar voor de eerste keer naar het ‘VTI Oostende’ om er STEM technieken in de ruimste zin van het woord te leren ontdekken en ermee te experimenteren. Het ligt in de bedoeling van beide scholen om er een blijvend project van te maken, waardoor alle leerlingen van OLVO Vuurtoren een paar keer per schooljaar de wondere wereld van STEM leren kennen via VTI Oostende. Dit nieuw project wordt achteraf geëvalueerd met de betrokken leerkrachten en leerlingen.

De leerlingen krijgen een pallet van proeven voorgeschoteld; meetkundige figuren construeren, lichtsterkte en bodemtemperatuur meten. Ze leren er ook werken met een warmtecamera en komen in contact met de toepassingsmogelijkheden. Vragen over het nut en de werking van een serre worden ontrafelt en ondertussen leren ze een waterbevoorradingssysteem programmeren. Kinderen krijgen info over afvalverwerking, hydrocultuur en klimaatopwarming. Via praktische proeven toont het VTI op een interactieve manier hoe leuk wetenschappen en technologie kunnen zijn en wordt er spelend wiskunde geoefend.

Daarnaast komen de leerlingen met een doorschuifsysteem ook in contact met verschillende ‘handvaardigheids-richtingen’.Onder begeleiding maken ze kennis met houtbewerking, bouw, elektriciteit, mechanica, schilderen, ja zelfs koken.

De leerlingen, leerkrachten en directies van beide scholen kijken uit naar een leerrijke, mooie en duurzame samenwerking.

Ligo

Centra voor basiseducatie. Helpt volwassenen die het moeilijk hebben met lezen/schrijven, praktische problemen oplossen, betrokkenheid bij school en opvoeding kind.

Meer info

Felies

In onze kinderopvang “De Duinrel” werken we samen met Felies Gistel

Meer info