Nieuws

We ontvingen op 27/05/2022  een bijdrage van  1564.90 euro van jullie school VBS OLVO Vuurtoren. Echt bedankt daarvoor!

Dankzij deze gift ondersteun je onze deelprojecten in het Zuiden. Hoe gebeurt dat concreet?

Met 40 euro kan één Colombiaans kind of jongere, net als Isis en Salomé, een jaar lang les volgen aan duurzaamheidsschool ‘De Bijtjes’. Daar leren ze o.m. hoe ze nog beter de natuur kunnen beschermen tegen de gevaren van mijnbouw. Met het door jullie ingezamelde bedrag kunnen we maar liefst 39 kinderen van die kans laten genieten. Dat is schitterend: dankjewel!

Beste kinderen,ouder, grootouder, sympathisant,buurtbewoner,….
Ons schoolfeest ‘ Popex – festival ‘ nadert met rasse schreden….. 07 mei staat reeds met stip in de agenda.
Nog één weekje waarin …… onze kinderen hard aan het oefenen zijn om het beste van zichzelf te geven op het grote podium, personeel van de school en leden van de oudervereniging druk in de weer zijn om alles tijdig klaar te hebben,….
We zien er alvast naar uit !
Fijn weekend en .. tot dra.
Vriendelijks,
Jan De Wit
Dit jaar organiseren we “Olvo De Vuurtoren”  een sfeervol schoolfeest op 07 mei onder de naam “Popex – festival”.
De deuren gaan open om 13 uur, om 14 uur starten de optredens van onze artiesten. Onze kinderen zijn “de sterren” van dit festival….ze zullen beslist hun talenten kunnen tentoon spreiden op het podium.
We hopen naast de ouders, grootouders, families,…. ook veel mensen uit onze wijk “De Vuurtoren” te mogen verwelkomen.
Tijdens het Popex-festival kunnen we – aan democratische prijzen – genieten van een “hapje en een drankje”. Denken we hierbij aan popcorn, ijsjes, veggie-burger of een  braadworst en een heerlijk stukje taart.
Allerlei volksspelen nodigen de kinderen uit tot veel speelplezier.
Iedereen is van harte welkom, inschrijven is niet nodig en ….. de toegang is kosteloos. Eén adres… Kerkplein… tot 07 mei !

Heyo vzw organiseert unieke vakantiekampen voor kinderen en jongeren. Tijdens de vakantie kunnen kinderen van 3 tot 12 jaar zich op onze school helemaal uitleven op een Heyo vakantiekamp zonder overnachting. Een zelfgekozen thema loopt als een rode draad doorheen de kampweken. Denk maar aan: ‘Bij de brandweer, Cups, cakes en whoopies en Legokamp’. Een week vol spelen, leren en ontdekken. Je ontdekt alles over Heyo en het aanbod op onze school via heyo.be/.

 

Hieronder kan je een aantal sfeerbeelden bekijken van vorige kampen.

 

We schakelen  voor een groot deel van ons sanitaire waterverbruik over op regenwater. ( spoelen van de toiletten in de kleuterblok ) Hierdoor zetten we verdere stappen voor de vergroening van de school , hebben we respect voor de grondstoffen van Moeder Aarde en besparen we financiële middelen die we kunnen inzetten voor onze kinderen.

Maak kennis met de werking van de Bijtjesklas.

Zesdeklassers van de school ‘OLVO Vuurtoren’ gaan dit schooljaar voor de eerste keer naar het ‘VTI Oostende‘ om er STEM technieken in de ruimste zin van het woord te leren ontdekken en ermee te experimenteren. Het ligt in de bedoeling van beide scholen om er een blijvend project van te maken, waardoor alle leerlingen van OLVO Vuurtoren een paar keer per schooljaar de wondere wereld van STEM leren kennen via VTI Oostende. Dit nieuw project wordt achteraf geëvalueerd met de betrokken leerkrachten en leerlingen.

Na de Paasvakantie start dit project om de ouderbetrokkenheid bij school en opvoeding van het kind te bevorderen.

Meer info

Onze school draagt zijn steentje bij aan het verkleinen van klimaatprobleem. Tijdens de kerstvakantie werden in school alle lampen vervangen door LED lampen. Met de Led lampen zorgen we voor duurzame energie en voor lagere energiekosten. Daarnaast zijn de LED lampen ook goed voor het welbevinden van onze kinderen en zorgen voor een betere concentratie.